O gminie

Śmigiel i gmina niewątpliwie stanowią bardzo interesujące miejsce na mapie kraju. Nie musimy się wstydzić naszej historii. Rodziła się ona cztery i pół tysiąca lat temu, co pokazują wykopaliska w Bruszczewie, gdzie odkryto osadę starszą o tysiąc lat od Biskupina.

Tu, w Śmiglu, przez wieki zgodnie żyły społeczności różnych religii i narodowości: Polacy, Żydzi, Niemcy, katolicy, ewangelicy, arianie i starozakonni. Pozostały po nich interesujące pamiątki. Śmigiel zawsze był miastem otwartym i tolerancyjnym, co wydaje się znaczącym atutem w dobie naszej obecności w zjednoczonej Europie. Nasza gmina dysponuje szeregiem atrakcji turystycznych. Zapewne największą z nich jest licząca ponad sto lat czynna kolej wąskotorowa, łącząca Śmigiel ze Starym Bojanowem i Wielichowem. Słynne są nasze wiatraki, dysponujemy terenami wypoczynkowymi nad akwenem Wonieść, kilkoma gospodarstwami agroturystycznymi, dobrze wyposażonymi i oferującymi ciekawe spędzanie czasu, mamy również interesujące miejsca dla przyrodników, wędkarzy, rowerzystów i myśliwych.

Staramy się przy tym dbać o rozwój naszej gminy, przywiązując przy tym dużą wagę do gospodarowania zgodnego z wymogami ochrony środowiska naturalnego. Rozwijamy infrastrukturę i zapewniam, że życzliwie będziemy podchodzili do wszelkich inwestycji przynoszących mieszkańcom Śmigla nowe miejsca pracy.

Burmistrz Śmigla